WIE WIJ ZIJN

Stichting Agora Lettera

Kleine ANBI
Het RSIN             : 8521.00.577
KvK                       : 56385218

Doelstelling: Agora Lettera beoogd door middel van kunstzinnig en literaire activiteiten de literaire participatie van meer literatuurliefhebbers, met name jonge schrijftalenten te bevorderen, vervroegen en het lees- en schrijfplezier te vergroten. Dit door middel van een schrijfwedstrijd, kleinschalige literaire ontmoetingen en  inspiratiebijeenkomsten.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan: omdat face to face en live ontmoetingen een doorslaggevend karakter hebben, heeft Agora Lettera al vanaf najaar 2019 geen activiteiten verricht. Sinds maar 2020 stond de organisatie wegens pandemie helemaal stil.

Beloningsbeleid: Agora Lettera heeft geen personeel in dienst, en is volledig een vrijwilligers organisatie.

Verslag activiteiten: sinds najaar 2019 vonden er geen activiteiten plaats wat inhoudt dat er geen verslag is. Het verslag van de activiteiten in 2019 kun je hier vinden.

Baten en lasten afgelopen jaar: nihil

De in oktober 2012 opgerichte stichting heeft een bestuur, een adviesraad en een raad van ambassadeurs. De kascommissie houdt toezicht op de financiële huishouding van de stichting. En tot slot helpt de productiegroep Agora Lettera bij de uitvoering van projecten.

Bestuur

Voorzitter (en geestelijk vader van Agora Lettera) Hüseyin Kilinc (1961), beleidsadviseur bij de gemeente Amsterdam. Hij ziet literatuur als een basisbehoefte in een open, vrije en vitale samenleving. Hij hecht dan ook veel waarde aan het hebben en delen van een droom, een verhaal, een visie. Zijn droom: dat het motto passie voor literatuur een licht werpt op de weg naar een stralend literaire Agora.

Penningmeester Betül Erat (1985), cultureel antropoloog en producent binnen de creatieve industrie. Heeft een passie voor kunst, cultuur en literatuur, maar bovenal betrokken, communicatief en idealistisch.

Bestuurslid Avni Turgut (1961) bestuurder. Als een talentvolle verbinder bouwt hij bruggen tussen het culturele en het sociale.

Adviesraad

 • Veronica Divendal | vertaalster van boeken en socioloog
 • Zafer Yurdakul | directeur Podium Mozaïek
 • Bettina Drion | schrijfster
 • Saban Ol | schrijver en regisseur Theater RAST
 • Ewoud Butter | schrijver
 • Adnan Dalkiran | directeur stichting KULSAN
 • Meltem Halaceli | schrijfster en presentatrice
 • Hans Krikke | schrijver en directeur St. Samenwonen Samenleven
 • Mascha Christine Ihwe | directeur Morgenland Festival
 • Cathelijn Schilder | schrijfster, schrijfdocent

Ambassadeurs

 • Aytun Aydin | directeur Elance Academy
 • Nihat Yurdakul | business controller
 • Aysel Göze | ontwerpster, huisstijl en logo
 • Gülsah Sahin| dichter
 • Dezge Kizilkan | Studente psychologie UvA
 • Sholeh Rezazadeh| schrijfster / dichter
 • Destina Kilinc | studente HBO rechten HVA
 • Kardelen Sivri | Studente
 • Lama Alkan | communicatie en promotie
 • Chana van der Velden | promotie en netwerk

Kascommissie

 • Mehmed Hasic | beleidsadviseur en jurist
 • Nihat Yurdakul | business controller

Productiegroep

 • Meltem Halaceli | presentatie en adviseur
 • Hüseyin Kilinc | voorzitter
 • Betül Erat | penningmeester pr
 • Hans Krikke | lid commissie financiën en adviseur
 • Rob Kuiphuis | zakelijke ondersteuner
 • Avni Turgut | promotie
 • Froukje Santing | promotie, communicatie
 • Abdullah Geels | website