De Agora Letter Prijsuitreiking vond op 6 april 2018 plaats in Podium Mozaiek in Amsterdam. Er werden drie prijzen uitgereikt.

 

Een week voorafgaande aan de feestelijke prijsuitreiking op 6 april 2018 in Podium Mozaïek in Amsterdam werden de genomineerden via sociaal media bekend gemaakt. Op de avond zelf hebben de winnaars Beste Proza, Beste Poëzie en de Aanmoedigingsprijs uit handen van de Juryleden hun prijs ontvangen.

Beste Proza:Sholeh Rezazadeh
Beste Poëzie: Suleyman el Mathari
Aanmoedigingsprijs Poëzie: Kardelen Sivri

We zijn in september 2017 begonnen met de voorbereiding van de Schrijfwedstrijd. Er is een productiegroep samengesteld: Productiegroep Agora Lettera. Deze groep bestaat voornamelijk uit vrijwilligers van Agora Lettera en was belast met de algehele coördinatie en regie van het project. De productiegroep heeft een productieplan en communicatieplan opgesteld van startmoment tot het slot van de implementatie van het project:Meltem Halaceli (schrijfster en presentatrice Agora Lettera), Betül Erat(penningmeester Agora Lettera), Hans Krikke (Adviseur)  Froukje Santing, (publicist en bestuurslid),Rob Kuiphuis (zakelijke ondersteuner) enHüseyin Kilinc,(voorzitter).

Agora Lettera heeft de Schrijfwedstrijd 2017 – 2018 ervaren als een effectieve en inspirerende sleutel om literair schrijftalent te ontwikkelen en aan te moedigen. We realiseren ons opnieuw hoe belangrijk de erkenning van het nut van literatuur is in de pluriforme Nederlandse samenleving. Het is van belang dat tot nu toe niet gehoorde ‘literaire stemmen’ erkenning krijgen en worden ontwikkeld. Als deze jonge mensen hun leef- en verbeeldingswereld in taal vatten, dragen zij bij aan onderling begrip. Verschillende werelden binnen één samenleving kunnen elkaar zo ontmoeten en zich met elkaar verbinden.

Scholen: De schrijfwedstrijd is mede dankzij de actieve samenwerking met diverse scholen en docenten een succesvol project geworden. We hebben schrijfwerkshops  gegeven op de Hogeschool van Amsterdam (HVA) en op het Etty Hillesum Lyceumin Deventer. Ook werden we hartelijk ontvangen door het Ipabo, Hervormd Lyceum West (HWL) en het Commenius Lyceum.

De locatie Ru Pare in Nieuw-West is een uitstekende ontmoetingsplek geweest voor ons netwerkbijeenkomsten en vele kleine-voorbereidende overleggen. Onze partners hebben een waardevolle bijdrage geleverd.

Om te beginnen het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK)

  • Podium Mozaiek
  • Theatergroep De Gasten
  • Met Ru Pare/Stichting Samenwonen, Samenleven
  • De literaire gasten (van zowel 26 januari als 6 april 2018)
  • Argan
  • Poetry Circles Amsterdam
  • Kulsan:
  • Theater Rast
  • Read My World (RMW). Met hun directeur en projectleider hebben meerdere overleggen plaatsgevonden. Bovendien zijn we, aanhakend op onze Schrijfwedstrijd, op zoek naar gerichte samenwerking in het licht van het Read My World Festival, met het thema Turkije dat in oktober 2018 zal plaatsvinden. Het idee is om samen (RMY, Podium Mozaiek en Agora Lettera) een avondvullend programma op te zetten voorafgaande aan het festival waarin minstens twee jonge talenten met een Turkse achtergrond uit de inzenders (of prijswinnaars) van de Schrijfwedstrijd Agora Lettera 2017 – 2018 worden betrokken. Het idee is dat ze daar gaan optreden met bestaand en nieuw werk.