Passie voor literatuur, prikkel voor talent

Agora Lettera

Agora Lettera wil een kweekvijver zijn voor literair talent dat nog onvoldoende tot ontwikkeling komt, en ze wil de passie voor literatuur in Nederland aanwakkeren. Méér schrijven, méér publiceren, méér lezen door mensen die daar nu nog onvoldoende aan toekomen.

Activiteiten

Agora Lettera organiseert diverse activiteiten om haar passie voor literatuur te delen, schrijftalent te stimuleren en zoveel mogelijk verbindingen te leggen.

Zie onze activiteiten pagina voor informatie over de opkomende activiteiten en schrijfwedstrijden.

Wie Zijn Wij

De in oktober 2012 opgerichte stichting heeft een bestuur, een adviesraad en een nog te vormen raad van ambassadeurs. De namen van de ambassadeurs worden te zijner tijd ook hier gepresenteerd. De kascommissie houdt toezicht op de financiële huishouding van de stichting. En tot slot helpt de productiegroep Agora Lettera bij de uitvoering van projecten.

Word Vriend van Agora Lettera

Deel uw passie, geef een prikkel aan talent, word Vriend van Agora Lettera!

Met uw bijdrage kunnen wij waardevolle literaire activiteiten ontwikkelen en realiseren, zoals literaire ontmoetingen, inspiratiebijeenkomsten, literatuurwedstrijd en workshops. Tijdens de activiteiten krijgen nieuwkomers de ruimte om hun talent te ontdekken en het podium te pakken. Vervolgens verbindt Agora Lettera het aankomende talent met de bestaande literaire wereld.